Activiteitenvereniging Veerkracht gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bij een lidmaatschap zijn een aantal verplichte gegevens vereist die noodzakelijk zijn om u te kunnen informeren over de activiteiten en de algehele werking van de vereniging, de combinatie van deze gegevens (naam, adres, email) verzekert ons een legitieme inschrijving. Er zijn ook niet verplichte velden die wij kunnen gebruiken om een intern beeld van onze leden te bekomen (bv. leeftijdscategorie).


Wij delen de door u verstrekte gegevens nooit aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Enkel de bestuursleden hebben toegang tot de persoonsgegevens en zorgen voor passende technische afscherming tegen ongewenste toegang.
Als actief lid heeft u recht op inzage en aanpassing van uw gegevens alsook verwijdering als u vroegtijdig de vereniging verlaat. Bij het uitdoven van uw lidmaatschap blijven uw gegevens nog 3 jaar in ons archief waarna deze onherroepelijk gewist worden.


Voor verdere vragen en opmerkingen kan u terecht op: info@veerkrachtig.be