right


Voor je beslist lid te worden van "Activiteitenvereniging VeerKracht", kan je (gratis) naar enkele activiteiten komen om kennis te maken. Elk lidmaatschap loopt tot 31 december van het kalenderjaar ongeacht de aanvang, verlenging kan voldaan worden in het laatste trimester van het jaar.

Om lid te worden dien je 2 zaken te doen:

1)
Onderstaand inschrijvingsformulier invullen en versturen.

2)

Het lidgeld, 10 € per jaar, storten op rekening 652-8127262-05 (IBAN: BE96 6528 1272 6205 en BIC: HBKABE22) van "Activiteitenvereniging VeerKracht". Je ontvangt dan elk kwartaal, elektronisch, je programmablad.

Voornaam:(verplichte ingave)

Naam:(verplichte ingave)

Adres: (verplichte ingave)

Postcode:(verplichte ingave)

Plaats: (verplichte ingave)

Land:(verplichte ingave)

E-mailadres: (verplichte ingave)

Telefoon:

GSM:

Geboortedatum: (dd/mm/yyyy)

  

*Bij aanmelding van uw lidmaatschap gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden,
klik hier voor meer info.