right

VeerKracht is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bij Ethias afgesloten.


Gezien de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn alle activiteiten tot nader order geannuleerd.